Các “301 Permanent Redirect”  là phương pháp hiệu quả nhất và thân thiện với công cụ tìm kiếm để chuyển hướng trang web. Bạn có thể sử dụng nó trong một số tình huống, bao gồm:

301-redirect1

  • Dùng để chuyển hướng một trang web cũ đến địa chỉ mới
  • Dùng để thiết lập một số lĩnh vực chỉ vào một trang web
  • Dùng để thực thi chỉ có một phiên bản của trang web của bạn (www. hoặc không có www)
  • Dùng để hài hòa sự thay đổi cấu trúc URL

Có một số cách để thiết lập một chuyển hướng 301, dưới đây tôi sẽ bao gồm những trường hợp sử dụng nhiều nhất:

Chuyển hướng trang PHP

Để chuyển hướng một trang tĩnh đến một địa chỉ mới chỉ đơn giản là nhập mã dưới đây trong file index.php.

<? Php
header ("HTTP / 1.1 301 Moved Permanently");
header ("Location: http://www.tenmien.com/page.html");
exit ();
?>

Chuyển hướng  Canonical PHP (Canonical là URL mà webmaster muốn visitors nhìn thấy)

Canonical 301 Redirect sẽ bổ sung thêm (hoặc loại bỏ) www. tiền tố để tất cả các trang bên trong tên miền của bạn. Đoạn code dưới đây chuyển hướng giúp khách truy cập của phiên bản http://tenmien.com sang http://www.tenmien.com.

Đăng ký tư vấn thiết kế và phát triển website qua số: Hotline: 0702 4400 74 hoặc Email: pvonlinevn@gmail.com

<? Php
if (substr ($ _ SERVER['HTTP_HOST'], 0,3) = 'www') {
header ('HTTP / 1.1 301 Moved Permanently');
header ('Location: http: // www.' . $ _ CHỦ ['HTTP_HOST']
$ _ CHỦ ['REQUEST_URI']);.
}
?>

Chuyển hướng bằng Apache htaccess

Để sử dụng phương pháp này bạn sẽ cần phải tạo ra một tập tin có tên htaccess (không được hỗ trợ bởi Windows dựa trên hosting) và đặt nó vào thư mục gốc của trang web của bạn, sau đó chỉ cần thêm đoạn code dưới đây vào tập tin.

Redirect 301 /old/oldpage.htm /new/http://www.tenmien.com/newpage.htm

Chuyển hướng bằng Canonical Apache htaccess

Thực hiện theo các bước tương tự như ở trên nhưng chèn đoạn mã dưới đây thay vào đó (nó sẽ chuyển hướng tất cả các khách truy cập http://domain.com để http://www.domain.com)

Option + FollowSymlinks
RewriteEngine on
RewriteCond% {HTTP_HOST} ^ temien.com [NC]
RewriteRule ^ (. *) $ http://www.tenmien.com/$1 [R = 301, NC]

Chuyển hướng trang ASP

Phương pháp chuyển hướng này được sử dụng với nền tảng Server Pages.

<%
Response.Status = "301 Moved Permanently"
Response.AddHeader = 'Location', 'http: //www.new-url.com/'
%>

Chuyển hướng Canonical ASP

Khi bạn thực hiện việc chuyển hướng Canonical với ASP phải được đặt trong một kịch bản được thực hiện trong tất cả các trang trên máy chủ trước khi nội dung trang bắt đầu.

<%
if InStr (Request.ServerVariables ("SERVER_NAME"), "www") = 0 Then
Response.Status = "301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location", "http:. // www"
và Request.ServerVariables ( "HTTP_HOST")
& Request.ServerVariables ("SCRIPT_NAME")
End if
%>

Bài hướng dẫn của mình đến đây đã kết thúc rồi đó, các bạn thấy sao? có kích thích không? hiiiii nếu có like, comment, share cho cái nhé.

Chú ý: Websitequangngai.com - Cung cấp các giải pháp Marketing Online trọn gói dành cho khách hàng. Gửi thông tin đăng ký qua Email:Pvonlinevn@gmail.com Hoặc qua số Hotline: 036 456 3270