xóa bỏ category

Plugin tự động xóa bỏ “category” khỏi url của WordPress

Hôm nay Websitequangngai sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng plugin tự động xóa bỏ “category” khỏi url của WordPress. Đây là cách đơn giản nhất...
FV Top Level Categories
15

10/14